Sign Up
BookPage Еnjoyment
Metallica   Uploaded By  Dan
1. Metallica - Metallica - Turn the Page-spac (mp3ostrov.com)
  • http://www.bookpage.eu/file/musicsharing/2014/02/6bc9fc213e868fce51700a8c5f10bd12.mp3 1. Metallica - Metallica - Turn the Page-spac (mp3ostrov.com) Plays: 502 Add to Playlist Download
Metallica
Turn the page

On a long and lonesome highway, east of Omaha
You can listen to the engines
moanin' out it's one old song
You can think about the woman or the girl
You knew the night before

But your thoughts will soon be wandering
The way they always do
When you're ridin' sixteen hours
And there's nothin' much to do
And you don't feel much like riding
You just wish the trip was through

Chorus:
Here I am, On the road again
There I am, Up on the stage
There I go, Playin' star again
There I go, Turn the page

So you walk into this restaurant
Strung out from the road
And you feel the eyes upon you
As you're shaking off the cold
You pretend it doesn't bother you
But you just want to explode

Yeah, most times you can't hear 'em talk
But other times you can
All the same old clichés:
"Is it woman? Is it man?"
And you always seem outnumbered
You don't dare make a stand
Make your stand

Chorus:
Here I am, On the road again
There I am, Up on the stage
Here I go, Playn' star again
There I go, Turn the page

Whoa-oh
Out there in the spotlight, you're a million miles away
Every ounce of energy, you try and give away
As the sweat pours out your body, like the music that you play

Later in the evenin' as you lie awake in bed
With the echoes of the amplifiers ringin' in your head
You smoke the day's last cigarette
Rememberin' what she said
What she said

Обръщам страницата

На дълга и тъжна магистрала,източно от Омаха,
ти можеш да слушаш стененето на двигателите 
също като една стара песен.
Можеш да си мислиш за жената или момичето, 
с което се запозна снощи...

Но скоро мислите ти ще станат питащи,
каквито стават винаги,
когато караш 16 часа и няма какво друго да правиш.
Не чувстваш много, 
просто искаш това пътуване да приключи.Но аз съм тук, отново на пътя.
Аз съм тук, на сцената.
Аз идвам, звездата ми изгрява отново.
Аз идвам, обръщам страницата.

Влизаш в ресторант,
изникнал от пътя
и чувстваш погледите върху себе си, 
докато трепериш от студа.
Преструваш се,че не ти пука,
но просто искаш да избухнеш.

Повечето пъти можеш да ги чуеш как говорят, 
в останалите не можеш.
Все едни и същи клишета: 
"Това жена ли е,или мъж?"
А ти винаги излгеждаш безразличен...
Имаш смелостта да не търпиш това, 
остани на мястото си..


Но аз съм тук, отново на пътя.
Аз съм тук, на сцената.
Аз идвам, звездата ми изгрява отново.
Аз идвам, обръщам страницата.


Навън, под прожекторите, ти си на милиони мили от тук..
Всяка частица в теб е изпълнена с енергия..
Опитваш се да се откаже,и потта се стича от теб, също като музиката,която свириш..

По-късно вечерта, докато лежиш буден в леглото,
чуваш ехото на усилвателите да кънти в главата ти..
Пушиш последната цигара за деня, 
спомняйки си 
какво ти каза тя..